Geschiedenis

Begonnen in 1934 met 23 leden en “timmerlui en krullejongen
De sportvereniging Austerlitz is opgericht op 3 juli 1934 onder voorzitterschap van meester Linnebank. Van de 38 aanwezigen werden 23 personen lid. De vereniging kreeg de naam A.V.V. Die avond werden gekozen: een bestuur, een commissaris, een elftalcommissie en een aanvoerder. Er werd getraind op dinsdagavond, donderdagavond en zaterdagmiddag. Het eerste jaar werden alleen vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. Er werd hard gewerkt aan het speelklaar maken van het terrein en het timmeren van een kleedkamer, waarvoor zich “timmerlui en een krullejongen” beschikbaar stelden.

Korfbal van 1950 tot 1973
In 1950 werd een afdeling korfbal opgericht. Ooit speelden er teams van senioren, pupillen en aspiranten. Toch liep de animo op een gegeven moment terug en moest helaas op 6 juni 1973 worden besloten de afdeling korfbal op te heffen.


Van oude directieketen en illegale kleedlokalen naar nieuwbouw in 1980

Via de “Griend” en een terrein aan de Waterlooweg is de vereniging uiteindelijk op het sportcomplex aan de Oude Postweg beland. In het seizoen 1970/1971 werd voor de restauratie van het kleedhok een subsidie van 2.000 gulden ontvangen. Het toenmalige bestuur besloot echter om van dat geld een tweedehands directiekeet te kopen, het schamele kleedhok af te breken en nieuwe kleedlokalen te bouwen. Veel ophef met de gemeente en de grondeigenaar, maar de illegale bouwsels zijn toch nog circa 10 jaar blijven staan. Nadat de gemeente in 1976 eigenaar van de grond was geworden werden de eerste bouwplannen voor een stenen clubgebouw, kleedlokalen en een tweede veld ingediend. Nadat alle vergunningen er waren is er met man en macht aan het nieuwe onderkomen gewerkt. Op 13 december 1980 werd een nieuw clubgebouw feestelijk geopend.

Kampioenschap en vrouwenvoetbal
Aansluitend behaalde het eerste elftal het kampioenschap in het seizoen 1980/1981. In de 80-er jaren speelde er ook een dameselftal enkele seizoenen competitievoetbal, hetgeen zich tussen 2004 en 2006 nogmaals herhaalde. Tot op de dag van vandaag spelen er in veel van de jeugdteams meisjes mee met de jongens. En sinds dit seizoen heeft de SV Austerlitz een damesteam bij.

Fusie met de tennis in 1993
Door de terugloop van het ledental werd er in 1991 besloten een werkgroep op te richten om de mogelijkheden te onderzoeken voor het vergroten van het draagvlak van de vereniging. Na veel onderzoek en overleg heeft dat via een fusie met tennisvereniging Dhjimat op 11 maart 1993 geresulteerd in een afdeling tennis.

SV Austerlitz – altijd actief!
Uiteraard zijn er in de vele jaren van het bestaan van de vereniging veel feesten georganiseerd: kampioenschappen, toernooien, kaart-/feestavonden, (jeugd)sportdagen, penaltybokalen, darttoernooien en niet te vergeten de jubileumfeesten. Het laatste jubileumfeest was het 75-jarig bestaan en is in 2009 op grootse wijze gevierd.
En dat alles dankzij de enorme inzet van heel veel vrijwillig(st)ers en sponsoren.