CONTACT

Sportvereniging SV Austerlitz
Bezoekadres: Oude Postweg 31, 3711 AC, Austerlitz
Telefoonnummer kantine: 0343-491501
E-mailadres: mailnaar@svausterlitz.nl
Let op! Dit is geen postadres!

Routebeschrijving

Ledenadministratie: leden.administratie@svausterlitz.nl

Privacy
Bent u lid van SV Austerlitz en wilt u bij voorkeur NIET per mail geinformeerd worden over verenigings- en lidmaatschapszaken dan kunt u dat aangeven via mailnaar@svausterlitz.nl of een verzoek hiertoe in de rode bus doen in de kantine.

Privacyreglement SV Austerlitz